Anmälan och avgifter

Antal deltagare: Max 200 st fordon (först till kvarn)
Pris per deltagare 8950: - sek inkl. moms. (gäller en förare och en codriver)

Om du av någon anledning inte hinner med den ordinarie anmälningsrundan så kan du, för en avgift på 300 sek inkl. moms, anmäla ditt intresse i alla fall..
Du registrerar en profil på nitroz.se, därefter går du in på anmälan och anmäler dig till Street Week 2024. 
Då ställs du automatiskt på kölistan och blir meddelad om du kommer med.

Aktuell kölista publiceras löpande här på Street Week och vi vet att det alltid blir några avhopp innan tävling.English
Registration and fees

Number of participants: Maximum of 200 vehicles (first come, first served principle). Price per contestant: 8950:- sek incl. VAT (Applies to one driver and one co-driver).

If you by any reason don't make the regular registration period you can, for a fee of 300:- SEK incl. VAT, register interest.. You register a profile on nitroz.se , then you click on "anmälan" and register yourself to Street Week 2024. Then you automatically will be on the queuing-list and will be notified if you get a place.

Current queuing-list will be published continuously here on Street Week and we know there will always be some few who won't get their cars ready before the competition starts.

Föranmälan Street Week 2024


De som placerat sig som 1, 2 eller 3 i sin klass under Street Week 2024 plus de förare som kört alla tidigare Street Week tävlingarna ges möjligheten till föranmälan från och med 23/2 klockan 10:00. Föranmälan avslutas 26/2 23:59.
Så om du är en av de som kvalificerar sig till möjligheten att föranmäla dig måste detta ske 23:59 dagen innan ordinarie anmälan öppnar för att du ska vara garanterad en plats. Det vill säga, föranmälan stänger 23:59 den 26/2. Anmälan görs på nitroz.se

English
Pre-registration Street Week 2024
Those who placed themselves as 1, 2 or 3 in their class during Street Week 2024 additional to drivers who have previously driven all of the Street Week competitions will be given the possibility to pre-register from the 23/2 10:00 (CET). Pre-registration closes 26/2 23:59. If you are one of those who qualify to the possibility to pre-register, this must happen 23:59 (CET) the day before the regular registration opens to be guaranteed a place. That means, the pre-registration closes at 23:59 (CET) the 26/2.

Anmälan Street Week 2024


Ordinarie anmälan:

Denna öppnar 27/2 2024 klockan 10:00.
När tävlingens maximala antal deltagare uppnåtts enligt först till kvarn-principen stängs anmälan och ett kösystem upprättas som möjliggör övertagande av plats vid eventuella avhopp. Kölista publiceras på hemsidan. Maximalt antal deltagare i Street Week 2024 är 200st fordon.

VIKTIGT: Anmälan gör du på nitroz.se, men för att kunna anmäla sig till tävlingen måste man ha registrerat en profil på nitroz.se

Har du inte redan ett konto så skapar du ett under "Mitt Konto", klicka på Ny användare och fyll i din information, när du är klar kommer ett mail där du skall bekräfta ditt konto.
Logga in på ditt konto och följ anvisningarna.English
Regular registration:
This opens the 27/2 10:00 (CET). When the competitions maximal quantity of contenders has been reached due to the "first come, first served" principle the registrations closes and a queuing system is established which makes it possible with take-overs if sudden defection appears. The queuing-system will be published on the website. Maximal quantity of contestants for Street Week 2024 is 200 vehicles.

IMPORTANT: You must register at nitroz.se but in order to register for the competition you must have registered a profile on nitroz.se

If you do not already have an account, you create one under "My Account", click New user and fill in your information, then you will confirm your account in the email from nitroz.se.
Then log in to your account and follow the instructions

Shop
Street Week Shop
Sponsorer